Bestyrelsen

BESTYRELSEN
Gitte Larsen, formand 
Lotte Sjelberg, næstformand
Rikke Abel-Bache, kasserer
Kurt Husum Larsen, Bakkeselskabet, ordinært medlem
Janne Harild, ordinært medlem
Nina Laursen, suppleant 
Jennylis Jørgensen, suppleant